Osobní dotazník

 

                  Městská policie Přerov

 

nám. T.G. Masaryka č.1

750 00 P ř e r o v

                                                                                                                    Telefon: 581 268 417

                                                                                                                          Fax: 581 268 416

                                                                                                     E-mail: policie@prerov.eu

 

OSOBNÍ DOTAZNÍK

 

Příjmení, jméno, titul:

Rodné příjmení:

    

Datum a místo narození:

 

Státní příslušnost:

 

Rodinný stav:

 

Číslo OP:                                                             Telefon: 

Trvalé bydliště (dle obč. průkazu), PSČ:

Další kontaktní adresa, PSČ:

Zdravotní stav:                                               Zdravotní omezení:

Invalidita:                    ano – ne                     Změna pracovní schopnosti:          ano – ne

 

                                Příjemní,jméno:   Datum narození:         Bydliště:                    Zaměstnání:

Manžel-ka:

 

Děti:

Děti:

Děti:

 

 

Děti:

Ostatní

vyživované osoby:

Ostatní

vyživované osoby:

Moji příbuzní zde zaměstnáni:

 

- 2 -

 

Vzdělání:                                    Název školy – obor:                 Od – do:           Druh zkoušky:

 

Základní:

Učební obor:

Učební obor s maturitou:

Střední:

Střední s maturitou:

Vyšší odborné:

Vysokoškolské:

Další:

 

 

 

Průběh dosavadního zaměstnání:

                    Zaměstnavatel:                                             Druh práce:                   Od – do:

Jazykové znalosti:

                     Jazyk:                               Stupeň znalosti:                          Druh zkoušky:

 

 

Další odborné znalosti a dovednosti:

(kurzy, školení, stáže, státní zkoušky, práce s počítačem, řidičský průkaz atd.)

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem nic nezamlčel a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

 

 

 

_____________________                                     _______________________

datum                                                                         podpis