Okrskáři

 

1.okrsek Předmostí a Popovice (1 okrskář)

2.okrsek Čekyně, Penčice a Vinary (1 okrskář)

 V první etapě jsme kontaktovali předsedy výborů místních částí a za přítomnosti pana primátora je seznámili s plánovaným novým pojetím služby okrskáře. Po jejich souhlasu následoval i souhlas Rady města Přerova.

Pilotní projekt jsme spustili 1.března 2010, kdy 4 strážníci v rámci své pracovní doby nepřetržitě vykonávali dohled ve svém okrsku (3 okrsky). V rámci dohledu nad veřejným pořádkem pracují přibližně jako „četník za první republiky, který zná svůj rajón“. V rámci obchůzky spolupracují s občany, řeší jejich konkrétní problémy nebo jim radí v rámci svých možností. Pokud není okrskář ve službě, mohou se občané obracet jako dosud na dispečink městské policie, která zajistí vyřízení jejich oznámení.

Pro umožnění nepřetržitého výkonu služby pouze v okrsku mají okrskáři svoji základnu v jedné z budov, která zároveň slouží jako úřadovna s úředními hodinami. Pro lepší komunikaci jsou okrskáři vybaveni služebními mobilními telefony.

Hlavním důvodem zavedení funkce strážníka okrskáře bylo a je navázání bližšího kontaktu mezi občanem a strážníkem, který povede k lepšímu životu v daném okrsku, zároveň zvýšení bezpečnosti a větší ochrana majetku občanů.

Zavedením nového druhu výkonu služby strážníka se pouštíme do nestandardní služby a teprve praxe ukáže všechna úskalí a rizika, stejně jako pozitiva.                                                                                                                                                               

V roce 2012 byl upraven počet vyčleněných strážníků na okrsek Předmostí ze 2 na 1.

V srpnu roku 2015 došlo rozdělení okrsku Popovice, Vinary na dvě části a každá z nich byla přidělena stávajícím okrskovým strážníkům. Přerov- Popovice byly přiřazeny k okrsku Přerov- Předmostí a Přerov- Vinary byly přiřazeny k okrsku Přerov- Čekyně a Penčice. V návaznosti na vznikající problém související s minoritou v místní části Přerov- Předmostí byl od srpna roku 2015 zajištěn častější dohled asistentů prevence kriminality, jejichž hlavním úkolem je nerepresivní způsob řešení konfliktních situací.    

 

   Okrsek Předmostí a Popovice - strážník Mgr. René Kopl

                                                       telefon: 724 959 191

 

 

 

   Okrsek Čekyně, Penčice a Vinary - strážník Stanislav Sekanina 

                                                        telefon: 724 959 194