Prevence - akce

2018

"Veletrh pracovních příležitostí JOBfest"

Dne 1. června se konal pracovně prezentační veletrh JOBfest, na kterém jsme měli příležitost prezentovat činnost městské policie. Zájemci o místo strážníka městské policie mohli přímo na místě prokonzultovat podmínky pro přijetí na pozici strážník MP.

 

"Přerov jede na kole"

Ve čtvrtek 17. května se konalo setkání příznivců cyklistiky v Caffé baru Base Camp jako doprovodná akce soutěže "Přerov jede na kole", kterou organizuje Statutární město Přerov. Zde probíhal naučný i zábavný program, jehož úvodní blok patřil městské policii. Přítomné jsme seznámili se základními pravidly jízdy na kole a poukázali na předpisy, které cyklisté často porušují.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 11.května proběhlo na SVČ ATLAS a BIOS oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Podobně jako v předchozích letech jsme i letos působili jako porotci na jednotlivých stanovištích a dohlíželi u teoretické části - dopravního testu.

 

 

Dopravní soutěž "Táto, mámo, jezdím bezpečně"

Ve dnech 26. a 27. dubna pořádala ZŠ J.A.Komenského dopravní soutěž žáků a dětí z MŠ, na které jsme dohlíželi na správnou jízdu na kole či koloběžce na dopravním hřišti. Pro děti jsme také připravili teoretickou část v podobě dopravního testu a různých tematických doplňovaček.

 

Akce "Jehla"

Dne 17. dubna proběhla celorepubliková akce, do které se letos zapojila i MP Přerov, zaměřená převážně na kontrolu děťských hřišť a pískovišť, zda se na nich a v jejich bezprostřední blízkosti nenachází pohozené injekční stříkačky či jehly.

   

 
2017
 
 

 

"Oborový den k volbě povolání"

Dne 6. prosince se konal v informačním a poradenském středisku na Úřadě práce v Přerově „Oborový den k volbě povolání - Policie“ určený pro žáky 8. a 9. tříd, rodiče, učitele a výchovné poradce.  Zástupci městské policie a Policie ČR zde představili svoji činnost a podmínky pro přijetí. Nechyběl prostor pro dotazy.

 

"Senior Symposium 2017"

K příležitosti Mezinárodního dne seniorů Statutární město Přerov připravilo pro seniory preventivní, výchovně vzdělávací akci pod názvem „Senior symposium 2017“.

Oddělení prevence MP připravilo pro přítomné seniory preventivní materiály a reflexní prvky, díky kterým se výrazně zvýší jejich bezpečnost při pohybu na pozemních komunikacích. S mnohými přítomnými také diskutovali o jejich problémech či poznatcích ve městě.

 

 

Veletrh pracovních příležitostí

Dne 15. září se konal pracovně prezentační veletrh JOBfest, na kterém jsme měli příležitost prezentovat činnost městské policie. Zájemci o místo strážníka městské policie mohli přímo na místě prokonzultovat podmínky pro přijetí na pozici strážník MP.

 
"S úsměvem do školy"
 
Dne 4. září byla Městská policie Přerov na akci „S úsměvem do školy“, kterou pořádalo Statutární město Přerov v areálu u loděnice. Strážníci z oddělení prevence připravili pro děti program v podobě zábavných testů a kvízů. Akci zpestřili i strážníci se služebními psy, kteří přítomným předvedli ukázku výcviku služebních psů a zadržení pachatele.
 
 
Loučení s létem v Prosenicích
 
V sobotu 2. září pořádal Rybářský spolek v Prosenicích tradiční akci „Loučení s létem a prázdninami“, které se konalo u Rýnského rybníka.  V odpoledních hodinách čekaly na děti zábavné testy a kvízy s dopravní tematikou a projížďky člunem jednotky záchranářů.
 
  
 
 
"Do práce na kole"
 
Dne 6. června se konal další ročník soutěže „Do práce na kole“ spojený s tradiční cyklojízdou v maskách. Akce se konala v městském parku Michalově, kde byl pro všechny přítomné připraven pestrý program. My jsme pro děti i dospělé připravili různé úkoly, soutěže i dopravní testy. Další program zajistil stánek BESIP či stanoviště elektrokol. 
 
 
 
 
"Mezinárodní veletrh ISET"
 
Městská policie Přerov prezentovala svoji činnost na brněnském mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky ISET, a to ve dnech 31.5. - 3.6.2017 u příležitosti 25. výročí založení městských policií. Návštěvníci veletrhu si mohli na stanovišti MP Přerov prohlédnout nejnovější vozidlo, motorový člun využívaný jednotkou záchranářů či služební jízdní kolo strážníka-okrskáře. Vystavenou techniku jsme doplnili ukázkou výstroje pořádkové jednotky, záchranáře a běžné uniformy strážníků. Oddělení prevence připravilo informační letáky, laserovou střelnici a drobnosti pro zvídavé malé i velké návštěvníky.  Přítomné nejvíce zaujal člun a také jízdní kolo zastavilo mnoho zvědavců, především příznivců jízdních kol, kteří zahrnuli strážníka-okrskáře spoustou dotazů. Laserová střelnice vzbudila velkou pozornost nejen návštěvníků veletrhu, ale i vystavujících „kolegů“.
 
  
 
 
"Cyklostezka Bečva"

Dne 22. dubna 2017 se konala tradiční akce "zahájení sezóny na Cyklostezce Bečva". Cyklisté vyjížděli nejen z Přerova, ale také z Hranic či Valašského Meziříčí. V cíli na Jadranu u Oseka nad Bečvou jsme pro příznivce cyklistiky připravili různé reflexní doplňky a pro malé cyklisty omalovánky či pexesa.

  

 

 

2016

"Podzimní cyklojízda školáků"

Podzimní cyklojízdu si v dopoledních hodinách vyzkoušelo několik desítek žáků 6. tříd ZŠ Želatovská, Velká Dlážka a Svisle. Nejdříve si školáci testem prověřili znalost základních pravidel silničního provozu a poté vyrazili do přerovských ulic na svých jízdních kolech. Instruktážní jízda, vedená převážně po cyklostezkách, byla doplněna odborným výkladem strážníků.

 

 

"Gulášfest"

V sobotu 3. září se již potřetí konala na Výstavišti v Přerově sportovní akce Gulášfest. Na žádost pořadatele akce 1. FC Viktorie Přerov o.s. jsme opět přislíbil účast. Pro děti jsme připravili pestrý program (skládanky, testy či omalovánky pro nejmenší), za snahu si každý odnesl drobný dárek. Na akci byli přítomni i strážníci se služebními psy, kteří během odpoledního programu přítomným předvedli ukázky výcviku služebních psů, obranu a zadržení pachatele.
 

 

 

"S úsměvem do školy"

Dne 1. září byla Městská policie Přerov přítomna na akci „S úsměvem do školy“, kterou pořádalo Statutární město Přerov u Bečvy v areálu loděnice.
Strážníci z oddělení prevence pro děti připravili zábavný a zároveň naučný program v podobě omalovánek, skládaček a testů s dopravní tematikou.
Akci navíc zpestřili i strážníci se služebními psy, kteří přítomným předvedli ukázku výcviku služebních psů, obranu a zadržení pachatele.
Záchranáři z řad strážníků pak děti i dospělé zaujali projížďkou po Bečvě na raftu.

 

 

 

Občan a bezpečnost

V pátek 10. června se konal XII. ročník výstavy „Občan a bezpečnost“, který se uskutečnil v budově Územního odboru Policie ČR, U Výstaviště a v přilehlém okolí. Cílem akce byla prezentace složek Integrovaného záchranného systému a dalších organizací a posílení významu prevence ve všech oblastech působení přítomných složek.  Na akci měla stanoviště i Městská policie Přerov. Strážníci z oddělení prevence připravili pro přítomné různé soutěže a dopravní testy, za které si děti i dospělí odnesli drobné odměny. Strážníci zařazení do skupiny záchranářů vozili zájemce z řad dětí po Bečvě na motorovém člunu Městské policie Přerov.

 

 

 

Dopravní soutěž v Radslavicích

V úterý 10. května se konala na hřišti v Radslavicích dopravní soutěž žáků 4. tříd malotřídních škol. Pro soutěžící děti jsme připravili test z pravidel silničního provozu a znalosti dopravních značek. Na dalších stanovištích byly děti prověřeny z první pomoci a jízdy na dopravním hřišti.

  

Dětský Author Šela marathon

V neděli 8. května se konal dětský Author Šela marathon 2016, který se konal v areálu Velké Laguny. Akce měla pestrý doprovodný program, kde jsme i my přichystali pro děti dopravní kvízy, testy a soutěže.

  

Den s IZS v Brodku u Přerova

V sobotu 30. dubna se uskutečnil 7. ročník preventivní akce „Den s Integrovaným záchranným systémem“, který se konal jako každý rok v areálu sokolovny a hřiště FK Brodek u Přerova. Přislíbily jsme účast s ukázkou služebního vozidla a programem nejen pro děti. Připravili jsme soutěže a doplňovačky pro děti a také testy s dopravní tematikou, které si vyzkoušeli i mnozí dospělí.

  

Cyklostezka Bečva

Dne 23. dubna 2016 se symbolicky otevřela Cyklostezka Bečva společnou vyjížďkou cyklistů.   Přerovští cyklisté vyjížděli v 10hod. od lávky U Tenisu a v cíli, v areálu Jadran u Oseka nad Bečvou, se setkali s cyklisty z Tovačova, Hranic či Valašského Meziříčí, kteří dorazili rovněž po cyklostezce. V cíli na příznivce cyklistiky čekal společný program preventistů Městské policie Přerov a BESIP, jako dopravní testy nejen pro děti, doplňovačky apod. Pro účastníky byly připraveny samonavíjecí reflexní pásky, o které byl veliký zájem.

  

Beseda v místních částech

Besedu týkající se informovanosti ohledně povinnosti chodce užít reflexní prvky a připomenutí základních pravidel chodců i cyklistů jsme nabídli i ostatním místním výborům.

  

Žeravice                                                                  Penčice

   

Lověšice

Beseda s MP

Na žádost výboru pro místní část Přerov VII – Čekyně uskutečnilo oddělení prevence ve spolupráci s místním strážníkem-okrskářem besedu pro občany Čekyně se zaměřením na novelu silničního zákona. Přednáška se konala dne 15. 2. v zasedací místnosti místního výboru v Čekyni. Přítomní byli informováni o povinnosti chodce užít reflexní prvky, pohybuje-li se za snížené viditelnosti mimo obec v místě, které není osvětleno. Posluchačům byla připomenuta základní pravidla silničního provozu týkající se chodců a cyklistů. Závěr byl věnovaný dotazům a diskuzi.  Účastníci besedy si odnesli reflexní samonavíjecí pásky a samolepky, které mohou užít při chůzi i při jízdě na jízdním kole.

 Čekyně

 
2015

„ Kouříš, piješ, daleko nedojdeš!“

Městská policie Přerov ve spolupráci s MMPr, Oddělením sociálně právní ochrany dětí a Střední zdravotnickou školou uspořádala osvětovou kampaň s názvem „Kouříš, piješ, daleko nedojdeš!“ zaměřenou na prevenci kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží a rizika jejich užívání. Zaměřili jsme se čistě na mládež, konkrétně na žáky 7. tříd. Účelem bylo opakovaně žáky informovat o škodlivosti požívání alkoholických nápojů i cigaret, jejich rizicích a následcích.

  

 

„Stop alkoholu a cigaretám mládeži“

Na říjen jsme naplánovali preventivně informační akci zaměřenou na provozovatele a personál restaurací, heren, barů, čajoven a obdobných zařízení, aby si uvědomili, že ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku či alkoholického nápoje osobě mladší 18 let, dopouští se přestupku popř. správního deliktu.

Tímto navazujeme na akci, která začala již v září a byla zaměřena na konzumaci alkoholu a požívání cigaret mládeží. Kontrolovali jsme nejen parky a okolí škol, kde se mládež schází, ale také právě restaurace a bary. Zjistili jsme, že provozovatelé si neuvědomují odpovědnost  v případě, kdy alkohol zakoupí osoba starší 18 let a následně ho umožní konzumovat osobě mladší. V těchto zařízeních proto ponecháváme informační leták, aby nepodporovali pití a kouření mladistvých tím, že jim umožní přístup k alkoholu a cigaretám. Tato preventivní akce bude probíhat během celého měsíce října. Následně budeme výše zmíněné jednání kontrolovat a případně řešit.

 

"Babi, dědo, buď vidět"

Již 1. října na akci Senior Symposium jsme zahájili preventivní akci "Babi, dědo, buď vidět", která je určena pro seniory, kteří používající francouzské hole či invalidní vozíky. Cílem této akce je zajistit seniorům bezpečnost při pohybu na pozemních komunikacích, proto jim lepíme na hole či vozíky reflexní pásky, díky kterým se výrazně zvýší jejich viditelnost, a to až na vzdálenost několika metrů, zejména za tmy a za snížené viditelnosti.

Tyto reflexní pásky si mohou senioři vyzvednout také na služebně městské policie.

 

 

„Přerovský den cyklistiky“

V úterý dne 22. září připravilo Statutární město Přerov ve spolupráci s městskou policií a SVČ Atlas a Bios akci pro mladší účastníky silničního provozu. Dopolední program byl určen pro žáky 6. tříd ZŠ, kteří si nejdříve testem prověřili znalosti pravidel silničního provozu, poté absolvovali jízdu na dopravním hřišti. Nakonec je čekala jízda na kole přerovskými ulicemi, převážně po cyklostezkách. Tato instruktážní jízda byla doplněna našim odborným výkladem. Důležité bylo upozornit například na místa, kdy má cyklista dát přednost v jízdě v místě, kde se kříží cyklostezka se silnicí.

 

 

„Guláš fest“

Výstaviště Přerov ve spolupráci s 1.FC Viktorií Přerov pořádalo dne 19. září další ročník sportovní, kulturní a gastronomické akce „Den přerovského fotbalu a Guláš fest“.

Na účastníky čekali netradiční fotbalové zápasy, ochutnávky gulášů a doprovodný program, který jsme obohatili i my se sportovními hrami pro nejmenší, o které byl velký zájem. Děti si za splnění úkolu odnesly drobné dárky.

 

 

„Na kole kolem sokolovny“

Dne 25. dubna pořádala T. J. Sokol pro obyvatele města Přerova preventivně bezpečnostní akci „Na kole kolem sokolovny“. Pro účastníky akce byla připravena diagnostika stavu kol a rady cyklistům (Městská policie Přerov), jízda zručnosti, hry pro děti, mobilní dětské dopravní hřiště, prezentce elektrokol a elektromobilu. V průběhu akce se konala instruktážní cyklojízda po přerovských cyklostezkách i s výkladem strážníka MP, který upozorňoval na problematická a nebezpečná místa.

  

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 24. dubna jsme byli přítomni na SVC ATLAS a BIOS na oblastním kole I. a II. kategorie dopravní soutěže mladých cyklistů.

 

 

Den s Integrovaným záchranným systémem

Dne 18. dubna Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením. Pro návštěvníky akce jsme připravili střelbu z paintballových pistolí. Na této akci byl s námi přítomen i strážník se služebním jízdním kolem, který zájemcům kontroloval výbavu jízdního kola.

 

Kontrola zahrádkářských osad 

Dne 12. února jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci zaměřenou na kontrolu zahrádkářských oblastí v Přerově, a to v okolí řeky Bečvy a gen. Štefánika. Cílem této preventivní činnosti je v maximální možné míře omezit riziko vykrádání rekreačních chatek.
 
 
 
2014
 
 
 
 
"Guláš fest a dny přerovského fotbalu" 
Ve dnech 19. a 20. září se konala akce „Guláš fest a dny přerovského fotbalu“. Vyhověli jsme žádosti pořadatele akce o účast na této sportovní a kulturní akci a na sobotu 20. září jsme připravili pár sportovních disciplín pro malé i starší děti a mládež.
  
  
"Přerovský den cyklistiky" 
Dne 16. září 2014 se konal „Přerovský den Cyklistiky“. Před samotnou cyklojízdou si mohli malí cyklisté vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti SVČ Atlas a Bios, kde se jim věnovali jak pracovníci SVČ, tak my a připravili jsme si také hravou formu, jak se seznámit s pravidly bezpečné jízdy na kole.
 
  
 
Kontrola odložených věcí ve vozidle 
Dne 8. srpna proběhla ve spolupráci s Policií ČR preventivní akce zaměřená na kontrolu odložených věcí ve vozidlech na parkovištích před nákupními centry. Opět jsme našli nemálo vozidel, jejichž řidiči ponechali ve vozidle na viditelném místě cenné věci, jako např. notebook, kabelky a různé tašky, které mohou vyvolat dojem, že obsahují něco cenného. Na tuto skutečnost jsme řidiče upozorňovali preventivní samolepkou a letákem, aby si uvědomili, že auto není trezor a věci ponechané ve vozidle je bezpečnější ukládat do zavazadlového prostoru.
 
  
 
Bezpečná lokalita
Dne 24. července jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci zaměřenou na kontrolu zabezpečení vstupních prostor do domů. Ve většině případů byly vstupní dveře uzavřeny a chráněny proti vniknutí cizích osob, ale narazili jsme i na domy, kde byly dveře otevřené a tím volně přístupné komukoliv. Zde jsme zanechali kontrolní lístek o zjištěných nedostatcích a o naší návštěvě domu.
 
 
  
Alfaolympiáda
Dne 17. července pořádalo sdružení občanů se zdravotním postižením Alfa handicap Přerov další ročník Alfaolympiády pro zdravotně postižené, který se komal na Náměstí Svobody v Přerově. Pro zúčastněné jsme i my připravili sportovní disciplínu-hod na cíl. 
  
Cyklo běh proti drogám
Právě v těchto dnech probíhá na území naší země 12. ročník cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Tato aktivita chce poukázat na zanedbanévzdělání na poli drogové prevence a volá po zvýšení drogové gramotnosti a osvěty v naší zemi. Skupina cykloběžců projíždí napříč celou republikou. Dne 10. června projížděli Přerovem.
 
Do práce na kole
V rámci propagace cyklistické dopravy proběhl v květnu v Přerově první ročník kampaně Do práce na kole. Dne 5. června se konalo v městském parku v Michalově závěrečné vyhlášení vítězů soutěže „Do práce na kole“. Mezi doprovodné akce patřily i naše soutěže pro děti, za které si odnesly i drobné odměny.
  
 
IZS v Brodku u Přerova
Dne 17. května Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením. Pro návštěvníky akce jsme připravili střelbu z paintballových pistolí. Na akci byl s námi přítomen i strážník se služebním jízdním kolem, který zájemcům kontroloval výbavu jízdního kola.
    
 
 
Dopravní soutěž v Radslavicích
Dne 13. května uspořádala ZŠ Radslavice, stejně jako v předchozích letech, dopravní soutěž malotřídních škol. Žáky jsme písemným testem prověřili ze znalostí dopravních značek.
 
 
 
Kontrola zahrádkářských kolonií   
V dubnu jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci zaměřenou na kontrolu zahrádkářských oblastí v Přerově, tentokrát v oblastech Předmostí - Staré rybníky a Žernava.
 
 
   
Preventivní akce "Reflex"   
Ve dnech od 17.2. do 21.2. proběhla preventivní akce „Reflex“ zaměřená na chodce s kočárky a holemi, kterým jsme zdarma polepovali hole a kočárky reflexní samolepkou, aby se zvýšila jejich viditelnost, hlavně při přecházení na přechodu pro chodce. Řidiči motorových vozidel je tak včas uvidí a zareagují. Obdobná akce již proběhla v minulých letech, a protože jsme se setkali s kladným ohlasem, rozhodli jsme se tuto preventivní akci zopakovat. Preventivní akce trvala celý tento týden.
 
2013
 
Alfa olympiáda   
Dne 18. července pořádalo sdružení občanů se zdravotním postižením-Alfa handicap Přerovprvní ročník Alfa olympiády pro zdravotně postižené, která se konala na Náměstí Svobody v Přerově. Pro všechny zúčastněné byly připraveny různé sportovní disciplíny. My jsme dorazili se stánkem MP, kde si mohli všichni přítomní vyzkoušet různé doplňovačky či hod na terč. Akce se zúčastnilo celkem 56 účastníků.
 
  
 
 
Přerovská cyklojízda   
Dne 20. června jsme byli přítomni na již 4. přerovské cyklojízdě. Pro malé i velké cyklisty jsme připravili reflexní prvky (samonavíjecí pásky a samolepky) a letáčky s upozorněním na pravidla silničního provozu týkající se cyklistů. Přítomní si mohli prohlédnou i služební jízdní kolo. 
 
 
 
Dopravní soutěž v Radslavicích   
Dne 22. května jsme se zúčastnili dopravní soutěže pořádané pro žáky 4. tříd malotřídních škol, která se konala na dopravním hřišti v Radslavicích. Přítomné žáky jsme prověřovali ze znalosti dopravních značek.
 
Den s IZS   
Dne 27. dubna Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením. Pro děti všech věkových kategorií jsme připravili i různé úkoly převážně s dopravní tematikou. Na akci byl s námi přítomen i strážník se služebním jízdním kolem. 
 
  
   
Dopravní soutěž mladých cyklistů   
Ve dnech 19. a 26. dubna pořádalo SVČ ATLAS a BIOS oblastní kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Stejně jako v předchozích letech jsme byli přítomni u testu z pravidel silničního provozu, jízdy na kole podle pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti.