Zákony

Při plnění svých úkolů a povinností se strážník musí řídit kromě zákona o obecní policii i těmito právními normami: