TPZOV (botičky)

Dle Zák. 553/ 1991, § 17, písm. a., je strážník oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV) na vozidlo, které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání a zastavení, stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou, stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič není na místě přítomen.

Používáme dva druhy TPZOV. První typ je na principu železného kříže a uzamyká vozidlo pomocí visacího zámku. Tento typ TPZOV nebyl příliš odolný a často docházelo k poškození zámků, celé konstrukce a případně i ke zcizení TPZOV.
Typ druhý je již podstatně odolnější. Uzamyká se pomocí kódovacího zámku, jehož systém je ukryt uvnitř "botičky". Konstrukce tohoto novějšího typu umožňuje rychlou a jednoduchou úpravu a montáž na většinu typů a rozměrů běžně používaných kol vozidel.
V současné době disponuje MP 5ks prvního typu a 13ks druhého typu.
 

Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení