Přístroj pro zjištění alkoholu v dechu - Dräger

Od 1. ledna 2006 jsou strážníci oprávněni provádět orientační vyšetření, zda lidé nejsou za určitých podmínek ovlivněni alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Dle Zákona 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami se jedná o osoby, které vykonávají činnost, při níž mohou ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit cizí majetek. V praxi se vyšetření bude týkat hlavně řidičů vozidel nebo opilců značně zmožených „ohnivou vodou“, mladistvých, ale také např. pracovníků údržby kácejících stromy, pracovníků pracujících se strunovými sekačkami i jinými nářadími či stroji atd.

Oprávnění provádět orientační vyšetření se nejvíce uplatňuje v případě, že strážníci zjistí řidiče vozidla podezřelého z požití alkoholických nápojů. V současné době již nejsou odkázáni na Policii ČR, které dříve případ předávali, ale sami provedou veškeré úkony ke zjištění obsahu alkoholu včetně zpracování veškeré dokumentace. V případě, že řidič odmítne se podrobit dechové zkoušce, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu.

Druhou kategorií, u nichž strážníci budou hlavně provádět dechovou zkoušku, tvoří bezvládně ležící osoby. Ti často odpočívají někde na veřejném prostranství a jedni z prvních se s nimi kontaktují strážníci. Pomocí přístroje fungujícího i na pasivním odběru vzduchu, tedy v případě, že ležící nespolupracuje, zjistí nebo vyloučí přítomnost alkoholu. Lze dedukovat, že tato osoba na prostranství, není-li ovlivněna alkoholem, může mít výrazné zdravotní potíže, které mohou reálně i ohrozit její život. Pokud se zjistí přítomnost alkoholu a lékař potvrdí převoz osoby na záchytnou stanici, tak převoz vyřizují papírově strážníci, ale fyzicky ji převáží kolegové z Policie ČR.

Od konce roku 2008 strážníci disponují dvěma přístroji Alcotest 7410 Plus Com (Dräger), které jsou kalibrovány a jejihž výsledky slouží v případě správního nebo soudního řízení jako důkazní prostředek. Stejné přístroje používají i Policisté ČR.