Diktafony

Na základě získaných zkušeností strážníci od února 2006 používají dle zákona 553/1991 Sb., § 24b, odst.1 diktafony při přímém výkonu služby. K jejich nasazení nás vedlo několik důvodů. Prvním z nich je, že od 1.července 2006 vstoupila v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a tím pádem „bodový systém“. Používáním záznamového zařízení – diktafonu – se okamžitě buď vyloučí nebo potvrdí možné obvinění z braní úplatků. Dále se využívají jako důkaz při stížnostech na hrubé jednání strážníků, které opět potvrdí oprávněnost nebo neoprávněnost stížnosti. V posledním případě se evidují jednotlivé nahrávky jako dokument průběhu řízení o přestupku s tím, že v případě potřeby se na žádost příslušného správního orgánu konkrétní případy přepošlou jako příloha ke spisu.