Pult centralizované ochrany

Město Přerov pro zvýšení bezpečnosti na svém území zavedlo hlídání objektů a zařízení pomocí "pultu centrální ochrany" ( PCO ). Je umístěn v prostorách městské policie a vyhodnocuje situaci momentálně v 70 budovách škol, školek, školních jídelen, městského úřadu, organizacích města atd.
V objektech jsou instalovány senzory a čidla, které v případě narušení objektu spustí uvnitř alarm a vysílají signál k PCO na dispečinku MP. Odtud dispečer pomocí počítače identifikuje objekt a lokalizuje místo narušení. Strážníci vyjíždějí na signál "poplach v objektu" na dané místo s vědomím, že uvnitř může být nebezpečný pachatel, případně i ozbrojený.
V praxi dochází jak k zadržení pachatele přímo na místě, tak i k tomu, že pachatel poté, co uslyší signál alarmu v objektu, z místa uprchne, aniž cokoliv odcizí (vzniká škoda ,"jen" poškozením při násilném vstupu do objektu).
Jelikož se jedná o speciální druh činnosti, prodělali strážníci výcvik zaměřený na zkontrolování napadeného objektu, vstupování do místností a jejich prohlídku, postup objektem, aniž by došlo k napadení strážníků. Ve většině případů se však jedná o tzv. falešný poplach způsobený technickou závadou či nesprávnou obsluhou zabezpečovacího zařízení.
Počet vloupání do budov města se zavedením PCO snížil na minimum. Evidujeme přibližně do tří případů zjištěných pachatelů za rok již několik let. V okamžiku, kdy strážníci omezí na osobní svobodě osobu pohybující se v objektu, je na místo přivolána hlídka PČR, která si ji přebírá a řeší případ jako trestný čin.