Počítačová technika

Počítače MP pracují v rámci počítačové sítě Magistrátu města Přerova. Jsou využívány k zpracování dokumentů, přestupků, událostí, úředních záznamů, informací a k činnostem běžné agendy a korespondence. Počítačová technika je průběžně obměňována a modernizována. Pracuje v prostředí Windows XP a její součástí mimo PC jsou tiskárny, skener a záznamová zařízení.
 

Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení


Pro práci strážníků MP je důležitá i fotodokumentace. Ta byla v počátcích pořizována pomocí klasických kompaktních fotoaparátů (tzv. automatů) a snímky byly vyvolávány ve fotolaboratořích. Tento postup byl zdlouhavý a náročný na zpracování a archivaci fotografií a negativů. S příchodem a dostupností digitální fotografie se staly každodenními pomocníky strážníků digitální fotoaparáty, které spolu s PC umožňují rychlé, přesné a snadné zpracování fotografické dokumentace. V součastné době máme 4 digitálních fotoaparátů zn. Olympus, Kodak a Panasonic.
 

Klikni pro zvětšení


Součástí PC jsou i záznamová zařízení. Ta slouží k záznamu a uložení telefonických hlášení a provozu mezi rádiovými zařízeními (vysílačky), dále videosignálu z kamer MKMS a v neposlední řadě nám dovoluje komunikovat s osobami sluchově postiženými prostřednictvím zpráv SMS.

Redat... záznam "zvuku"
CalNet... SMS – sluchově postižené osoby
 

Klikni pro zvětšení