Monitorovací technika (MKDS)

V roce 1997 byla ve městě Přerově zahájena první etapa projektu Městského kamerového a monitorovacího systému, zakoupením šesti kamer a příslušného technicko - komunikačního vybavení. O rok později byl rozšířen o další tři kamery a v letech 1999 - 2008 průběžně inovován a modernizován. V rámci dotace MVČR byla v roce 2006 pořízení širokoúhlá vysokozáznamová kamera Sentry Scope včetně samostatného záznamového zařízení. V roce 2008 došlo k pořízení kamery na ulici Kojetínskou (dotace MVČR). Finanční náklady těchto inovací byly hrazeny z rozpočtu města a z dotací získaných na základě předložených a schválených projektů prevence kriminality Ministerstvem vnitra ČR. V průběhu dalších let byl kamerový systém rozšiřován. v roce 2009 byl zřízen kamerový bod Jateční ( z dotace MVČR). V roce 2010 byl vytvořen kamerový bod na ulici Čechova. V roce 2011 byl vytvořen kamerový bod na ulici Denisova a zároveň byla započata modernizaci, kdy se přechází z bezdrátového propojení kamer na centrálu MP na propojení pomocí optických vláken. V roce 2012 byl kamerový systém rozšířen o kameru umístěnou na ulici Brabansko. V roce 2013 byla umístěna kamera na ZŠ Trávník. V roce 2014 došlo modernizaci záznamového zařízení, kdy bylo zakoupenou zařízení mající parametry poplatné dnešní době a které je připravené i na připojení IP kamer (digitální kamery). Souběžně s pořízením digitálního záznamového zařízení byly díky dotaci MVČR zakoupeny první dvě IP kamery (ul. Husova a ul. Dr. Milady Horákové) včetně dvou monitorovacích displejů. K dnešnímu dni můžeme říci, že celý kamerový a monitorovací systém je plně funkční a vyhovuje požadavkům praktického využití. Kvalita signálu, získaného prostřednictvím ,"morálně" zastaralých analogových kamer (ovlivněného zhoršenou viditelností,soumrakem apod.) i kvalita zpětného videozáznamu nesplňuje zcela naše očekávání. S příchodem nových technologií se tyto nedostatky snažíme řešit postupnou digitalizací celého systému- přechodem na IP technologii. Celý kamerový systém je využíván nepřetržitě. Sledovací a ovládací zařízení jsou umístěna v prostorách dispečinku MP. Službu konající strážníci monitorují pomocí MKMS situaci ve městě a díky tomu je možno efektivněji dohlížet nad bezpečností a veřejným pořádkem. Zároveň je kamerový systém nedocenitelný v rámci stanovení taktického postupu hlídek městské policie při služebních zákrocích. Na počátku roku 2016 má Městská policie Přerov 14 analogových kamer, 3 IP kamery a jednu širokoúhlou kameru Sentry Scope - 18 kamerových bodů.