Psi

Současně se vznikem městské policie jsme využili oprávnění ze zákona o obecní policii a pro zkvalitnění výkonu služby byli ustanoveni dva psovodi se psy Don a Athos, přičemž druhý z nich byl pro bázlivou povahu ke konci roku 1992 vyřazen ze služby. Bylo vybráno plemeno NO, které je pro svou pracovitost a povahu jedno z nejvhodnějších.
Stále se zvyšující vytížení hlídek a stoupající počet zákroků proti agresivním, podnapilým nebo konfliktním lidem a při sportovních utkáních znamenal, že jsme zakoupili v r. 1993 další tři psy. Po jejich vycvičení a složení zkoušek byli všichni zařazeni do výkonu služby a tím jsme zajistili celodenní možnost nasazení psů do výkonu.
Velká obměna zkušených, ale starých psů, přišla v roce 2001, kdy dva byli vyřazeni ze zdravotních důvodů a třetího jsme nechali utratit, protože během výkonu služby si přivodil velmi vážný úraz.
V současné době jsou ve výkonu čtyři psi – Queen, Rex, Bred a Cyr. Další dva psi se cvičí, aby mohli nahradit dva dosluhující psí pomocníky. Použití všech psů musí být osvědčeno Policií České republiky, přezkoušení provádí jejich kynolog. Aby byl pes připuštěn ke zkouškám, je zákonem stanoveno jeho stáří minimálně 14 měsíců.

Zkouška se skládá ze dvou disciplín:
 

 • cviky poslušnosti: přivolání psa, ovladatelnost u nohy, aport volný, vysílání psa vpřed, štěkání na povel, odložení psa v leže, skok přes 1 m vysokou překážku, kladina nízká, prolézání můstku, klid při střelbě
 • cviky obrany: průzkum terénu, průzkum objektu, označení ( vyštěkání ) ukryté osoby, osobní prohlídka, doprovod zadržené osoby, likvidace výtržností, obrana psovoda, strážní služba za pohybu v noci, hladké zadržení na 30 m v noci, zákroky v místnosti


Pro úspěšné absolvování zkoušky musí pes dosáhnout v každé disciplíně minimálně 60% bodů, v opačném případě může maximálně dvakrát opakovat.

1992

 • Don – vyřazen v roce 1995, dožil se 17 let, což je u plemene NO vyjímečné
 • Athos – vyřazen téhož roku pro bázlivou povahu

1993

 • Ary ( Aramis ), začal sloužit v r. 1994, vyřazen pro vážný úraz v květnu 2001
 • Port ( Athos ), začal sloužit v r. 1993, vyřazen z důvodu stáří v červnu 2001
 • Agbar, začal sloužit v r. 1993, vyřazen v červnu 2001

1995

 • Charan ( Haran ) – nahradil Dona

2001

 • Jimbo – pro zdravotní nezpůsobilost vrácen do konce roku
 • Itar – pro zdravotní nezpůsobilost vrácen do konce roku
 • Enor - pro zdravotní nezpůsobilost vrácen do konce roku
 • Cyr – nahradil Agbara

2003

 • Rex – nahradil Porta


 

Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení

2005

 • úspěšné přezkoušení Cyra a Rexe
 • spolupráce s kynologickým klubem Předmostí a s Policií ČR
 • ukázky v mateřských školkách, dětských táborech, na dvoře OŘ PČR a dalších
 • září - uhynul Charan
 • Queen - nahradil jako 2-měsíční štěně Charana

 

2007

 • 3 strážníci - psovodi  
 • spolupráce s kynologickým klubem Předmostí a s Policií ČR
 • ukázky v mateřských školkách, dětských táborech, v rámci oslav 15.let MP Přerov
 • vycvičen a přezkoušen nový služební pes Bred
 • využití při potlačení rvaček a pouličních výtržností

 

2008

 • doplněn poslední chybějící psovod se psem Bred
 • ukázky v mateřských školkách, dětských táborech, pro chovance "ústavu Veselíčko" 
 • byli vybrána dvě štěnata Jim a Avar, aby byla vycvičena na místo dosluhujících psů Rexe a Cyra 
 • Quanto z Folinku (JIM).  Vyřazení štěněte pro onemocnění neslučitelné s výkonem služby.

2009

 • Nyo, náhrada chovatele za Jima. Po krátké době také vráceno chovateli
 • Zakoupeno štěně Donar Taxnet, narozeno 28.4.2009
 • Vyřazení služebního psa Cyr Stejla. Uhynul nedlouho poté 13.11.2009
 • Provedeno asi 20 ukázek ve školních zařízení a dětských táborech.

2010

 • Úspěšné přezkoušení a zařazení do stavu služebních psů  Quinto z Folinku (Avar)
 • Náhlé uhynutí služebního psa Rexe
 • Provedeny ukázky výcviku sl. psů

2011

 • Pes Donar Taxent absolvoval zkoušku potřebnou pro  výkon služby u MP
 • Proběhlo opět mnoho ukázek pro školky, školy a další podobná zařízení
 • Samozřejmostí je každoroční spolupráce s ČKS  Přerov a MKK Přerov Předmostí
 • Další vzájemná spolupráce s IZS

2012

 • Vyřazen z výkonu služby pes Bred pro stáří

2013

 • V této době máme ve stavu celkem 3 služební psy: Queen, Avar, Donar
 • Provedeno nespočet ukázek sl. psů
 • Jako každoročně přítomnost sl. psů zabránila mnohému jednání se znaky přestupku nebo trestného činu

2014

 • Po závažném a rychlém průběhu nemoci, byl utracen služební pes Queen
 • Nadále slouží u MP Přerov pouze sl. pes Avar a Donar

2015

 • Probíhá příprava nového sl. psa Argas Cruz de Hierro
 • Spolupráce se psovody PČR, VSČR, AČR.
 • Provedeno asi 25 ukázek sl. psů.

2016

 • Začátkem roku pořízeno štěně Volf Bri Jack a začíná nová příprava služebního psa
 • Argas Cruz de Hierro úspěšně absolvoval zkoušky služebního psa
 • Stav služebních psů v počtu tří: Avar, Donar, Argas
Foto: MP