Výcvik - sebeobrana

Strážníci Městské policie Přerov se během výkonu služby ocitají v náročných situacích, které někdy vyžadují použití donucovacích prostředků. Nejčastěji využívají hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany, obušek a pouta.
Procvičování a zdokonalování se v sebeobraně podstupují strážníci pod odborným vedením zkušeného instruktora. Výcvik probíhá jedenkrát za čtrnáct dnů a je zaměřen vždy na určitou skupinu hmatů, chvatů atd. Cílem výcviku je co nejvíce se přiblížit realitě dneška a situaci ve městě Přerově. Zvláštní pozornost je věnována nácviku zásahu proti opilým nebo agresívním lidem nebo skupince osob, od nichž v poslední době hrozí největší nebezpečí. Jako nejlepší "zklidňovadlo" se osvědčilo v určitých zákrocích nasazování pout, což poskytuje ochráncům zákona vysoký stupeň bezpečí.