Oddělení prevence

 

Sídlo oddělení prevence MP je ve 2. patře budovy jídelny v Kratochvílově ulici.

Od školního roku 2017/2018 preventisté uskutečňují přednášky pouze ve školící místnosti oddělení prevence. 

 
  
 
  
Přednášková činnost městské policie
 
2.třída - Bezpečné chování
- úvod o městské policii
- dopravní výchova - správné přecházení silnice, dopravní značky týkající se chodce (pracovní sešit)
- kontakt s cizími lidmi
- nouzová telefonní čísla
 
 
4.třída - Bezpečná jízda na kole
- opakování - bezpečné přecházení
- bezpečná jízda na kole - dopravní značky (test)
                                        - základní pravidla silničního provozu
 
 
 

6.třída - Situace na ulici
- bezpečnost v dopravě - opakování (dopravní test)
- situace na ulici - použítí nouzových čísel
- kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží
 
 
9.třída - Co vědět v 15 letech! 
- příběhy z praxe – zapojení žáků do problematiky
- trestní odpovědnost mladistvých
- postihy za přestupky a trestné činy
zodpovězení dotazů
 
 
 
SOŠ, SOU - Základy právního vědomí
 - oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii
 - příběhy z praxe 
 - trestní odpovědnost mladistvých
 - postihy za přestupky a trestné činy
 - zodpovězení dotazů
 
    
               
 
Starší žáci si mohou po uskutečněné přednášce vyzkoušet střelbu na laserové střelnici.
 
 
        
Oddělení prevence dlouhodobě spolupracuje s Dětským domovem se školou Veselíčko na projektu "Barevná cesta". S jejich svěřenci se pravidelně setkávají a probírají různá témata, která jsou konzultována s pí. psycholožkou DDS Veselíčko.
 
 
            
Kontakt:
Městská policie Přerov
Oddělení prevence
Kratochvílova 30 
750 00 Přerov
mob.: 604 227787