Kontakty

156 - tísňová linka (ohrožení života, zdraví, majetku a veřejného pořádku)
581 268 417 - stálá služba
581 268 418 - ředitel městské policie
581 268 400 - zástupce ředitele pro výkon služby
581 268 101 - zástupce ředitele pro interní záležitosti a metodiku
581 268 105/106 - spisová služba
581 268 416 - účtárna
581 268 207 - IT
604 227 787 - skupina prevence  prevence@prerov.eu
725 720 008 - SMS linka pro sluchově postižené

ředitel:
e-mail - policie@prerov.eu 

omar.teriaki@prerov.eu

zastupci ředitele:

tomas.vyvazil@prerov.eu

 

miroslav.kominek@prerov.eu

 

Adresa - Městská policie Přerov
Nám. T.G. Masaryka 1
750 02 Přerov