Strážník a jeho uniforma

Strážníkem se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let s maturitou a je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.

Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona, jen má-li platné osvědčení o splnění odborných předpokladů. Osvědčení vydává krajský úřad. V případě hlavního města Prahy vydává osvědčení Ministerstvo vnitra České republiky. Osvědčení lze vydat s platností nejdéle na dobu tří let. Viz § 4 zákona 553/91 Sb.

Výzbroj Výstroj
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení
Klikni pro zvětšení Klikni pro zvětšení