Spolupráce

Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky. Spolupráce se nejvíce odvíjí v oblasti prevence při společných dopravně bezpečnostních akcích, při dodržování veřejného pořádku na sportovních utkáních, demonstracích, veřejných shromážděních, průjezdu sportovních fanoušků apod.

Městská policie spolupracuje i s ostatními orgány státní správy a samosprávy, zejména při doručování písemností do vlastních rukou, zjišťování pobytu osob, předvádění osob před orgány města, asistence exekutorům apod. Dále strážníci zajišťovali a zajišťují pořádek při sportovních akcích, jako byly např. autokros a motokros, hokejová a fotbalová utkání apod.