Působnost

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti v rámci působnosti obce. Kromě samotného města Přerova strážníci vykonávají preventivní pochůzkovou činnost, kontrolní činnost a provádějí zákroky a úkony v jeho místních částech - Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice.

Celé město vč. jeho místních částí mají strážníci rozdělené na 40 regionů. Každý strážník má přidělený stálý region, ve kterém zajišťuje zvýšený dohled nad dodržováním veřejného pořádku, zjišťováním skládek, vraků, záborů veřejného prostranství. Dohled v regionech vykonávají strážníci v určitých dnech, zjištěné nedostatky jsou řešeny operativně. Seznam identifikačních čísel strážníků a jejich příslušných regionů najdete pod obrázkem.

Občané mají možnost obrátit se na strážníky se svými připomínkami buď osobním kontaktem v regionu nebo na známé telefonní čísl 581 268 417.

Strážníci mohou působit i na území další obce, která sama obecní policii nezřídila. Zákonnou podmínkou ale je, aby se taková obec nacházela na katastrálním území stejného kraje a obce spolu uzavřely veřejnoprávní smlouvu, která upravuje podmínky působení strážníků. Strážníci tak mají možnost zasahovat i v obcích, které si z nějakého důvodu vlastní obecní policii zřídit nemohou. K platnosti veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu, na jehož katastrálním území mají obce, které jsou smluvními stranami, své sídlo. Strážník při výkonu pravomoci v takové obci musí mít u sebe písemné zmocnění obce, kterým na požádání prokáže oprávněnost zákroku na území obce.

V případě, že je na území nějaké obce vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo ohrožení státu (krizový stav), je oprávněn starosta této obce uzavřít se starostou jiné obce smlouvu o poskytnutí strážníků a to bez ohledu na kraj či to, zda má obec zřízenou vlastní policii. Tento paragraf dává možnost strážníkům zasahovat na území obce zasažené například povodněmi nebo jinou přírodní katastrofou (což se již v minulosti neoficiálně dělo, kdy do Čech postižených záplavami odjížděli strážníci z mnoha moravských měst).

Podle § 17b zákona 553/1991 Sb. jsou strážníci oprávněni zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice i mimo území obce. Povinnosti a oprávnění podle zákona mohou strážníci plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.Městská policie Přerov nemá uzavřenou žádnou veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí.
 


 

 

 

 

003 Kojetínská, Husova, Tovární, gen. Štefánika, Nádražní, Kramářova
034 Nám. F.Rasche, Čechova, Šířava, Svisle, Ztracená, Denisova, nám. Svobody, Jungmanova, Sušilova, Interbrigadistů, Jasínkova, Tománkova
035 Želatovská, Petřivalského, Alšova, Neumannova, Pod Hvězdárnou, zimní stadion
009,051 Dvořákova, Želatovská, Klivarova, Ot. Jaroše, por. Vodičky, J. Nálepky, Sokolovská, Purkyňova, tř. gen. Janouška, Žižkova, P. Holého, J.Jiskry z Brandýsa, Vaňkova, Slaměníkova, Kabelíkova, B. Němce, Optiky
013 Vinary, Hranická, Kočíře, Sportovní, Tyršova, Popovická, Hanácká, U Dráhy, U Trati, Kovářská

015

Čekyně, Penčice, Penčičky, Vinary
046,053 Komenského, Havlíčkova, Čechova, Smetanova, Jaselská, Wurmova, nám. Přerovského povstání, Bayerova, Kozlovská, Pod Valy, Spálenec, Na Marku, Pivovarská, Wilsonova, Žerotínovo nám., Horní nám., Šrobárova, Šířava

017,054

gen. Štefánika, Durychova, 9. května, g. Rakovčíka, Jižní čtvrť I,II, K Moštěnici, Lančíkových, Lešetínská, hřbitov 
020,055 Kojetínská, Komenského, Wilsonova, Mostní, nábř. Protifašistických bojovníků, Cukrovarská, Bratrská, Č. Drahlovského, Boženy Němcové, Dr. Skaláka, Blahoslavova, Jateční, Palackého, Kratochvílova, Jiráskova, nám. T.G. Masaryka, Kainarova
022 Za Mlýnem, Osmek, Křivá, Bezručova, Riedlova, Máchova, Sadová, Michalov, Laguny
023 Kopaniny, U Výstaviště, Seifertova, Bajákova, Mikuláškova, Svornosti, Výstaviště
024,044 U Bečvy, Pod Valy, Kozlovská, Bayerova, tř. 17. listopadu, Dvořákova, Vsadsko, Kosmákova, U Rybníka, Trávník, Budovatelů, Malá Trávnická, Příční
025 Osmek, U Žebračky, Křivá
027 Předmostí, Popovice
028,050 Durychova, Tovární, Denisova, Ztracená, 9. května, Jižní čtvrť III, IV, Třebízského, Sumínova, Wolkerova, Macharova, Nerudova, gen. Štefánika, Na Loučkách
029,049 tř. 17. Listopadu, Petřivalského, g. Rakovčíka, 9. Května, Svisle, Šířava, Čechova, Kouřilkova, R. Stokláskové, U Hřbitova, hřbitov, Lančíkových, Partyzánská, Čsl. letců
032 Kozlovice
   
   
   
036 Lověšice
037 Újezdec
038 Lýsky
039 Kosmákova, Vsadsko, Dvořákova, U Bečvy, Koliby, U Tenisu
040 Velká Dlážka, Kopaniny, Seifertova, Za Mlýnem, Brabansko, Sokolská, Malá Dlážka, nábř. Rudolfa Lukaštíka
042 Škodova, Husova, Kramářova, Havlíčkova, Čechova, Komenského,
043 Tovačovská, Kojetinská
052 Velká Dlážka, Svépomoc I,II, III, IV, Na Hrázi, Skopalova, Dluhonská, U Strhance, Jilemnického, Polní, Malá Tratidla
045 Žeravice
016 Dluhonice
047 Velká Dlážka, nábř. Dr. E. Beneše, Tržní, Dluhonská, Svépomoc I, Na Svépomoc, Na Odpoledni, Mervartova, Fügnerova, Malá Tratidla
048 Henčlov (včetně Výmyslova)
   
   

 

 

 

Seznam strážníků dle identifikačních čísel a jejich příslušné regiony

 

 

 

Stav textu k 11.11.2015