106 2015 občan D.

 10 dotazů občana D.

Datum doručení žádosti dne: 13.2.2015

Informace byla poskytnuta dne: 27.2.2015

 

1.       Kolik stížností na rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru ponorka ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v době od 1.6.2010 do 27.6.2014?

2.       Kolik stížností na jiné rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v období od 1.6.2010 do 27.6.2014?

3.       Kolik případů rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici odhalila Městská policie Přerov vlastní činností v době od 1.6.2010 do 27.6.2014?

4.       Kolik případů rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru Ponorka bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1.6.2010 do 27.6.2014?

5.       Kolik případů jiného rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1.6.2010 do 27.6.2014?

6.       Kolik případů rušení nočního klidu hostinskými zařízeními v Přerově za poslední 4 roky do 27.6.2014 postoupila Městská policie Přerov ke správnímu řízení, respektive předala k řešení Krajské hygienické stanici Přerov nebo jiným orgánům státní správy?

7.       Kompletní výrobní číslo, nacházející se na technickém nosiči dat, a to na kompaktním disku CD, na kterém povinný subjekt poskytne touto žádostí požadované informace.

8.       Internetovou adresu, na které povinný subjekt zveřejňuje veškeré povinně zveřejňované informace způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

9.       Veškeré informace, nacházející se v Záznamu o postupu povinného subjektu při poskytování informací pořízeném při poskytování touto žádostí požadovaných informací.

10.   Doprovodné informace, kolik jednotlivých konkrétních dokumentů s informacemi bylo poskytnuto ke každému jednotlivému očíslovanému bodu této žádosti a kolik jednotlivých stran s informacemi mají tyto jednotlivé poskytnuté konkrétní dokumenty, aby bylo nepochybné, kolik konkrétních dokumentů s jakým počtem stran s informacemi bylo poskytnuto ke každému jednotlivému očíslovanému bodu této žádosti.

 

 

Poskytnutá informace:

Městská policie není oprávněna archivovat údaje starší 3 let (2012 a starší). Jelikož však obdobná žádost byla řešena v roce 2014, tak na základě toho Vám budou poskytnuta i data za rok 2011. Z výše uvedených důvodů se veškeré následující  údaje vztahují k období let 2011 do 27.6.2014.

Ad1) 33 případů

Ad2) 18 případů

Ad3) 0 případů

Ad4) Rušení nočního klidu z provozovny Ponorka nebylo možno řešit, jelikož se jedná o provozní hluk, jehož měření a řešení  je výhradně v kompetenci Krajské hygienické správy. Městská policie nemá k řešení provozního hluku žádné oprávnění.

Ad5) 14 případů bylo řešeno domluvou
          0 případů bylo řešeno BP
         4 případy byly předány na správní orgán

Ad6) Nejsme oprávněni řešit provozní hluk z provozoven. Měření hluku z provozoven provádí Krajská hygienická správa na základě ŽÁDOSTÍ o provedení měření. Danou žádost může podat jakákoli fyzická či právnická osoba, která je přesvědčena, že dochází k překračování povolených hlukových limitů.

Ad7) CD – výrobní číslo NI30P 1 I 3D8I03252C2

Ad8) Povinně zveřejňované informace jsou dostupné na stránkách městské policie www.mpprerov.cz

Ad9) viz. přiložený „Záznam o postupu při poskytování informace“

Ad10) viz. příloha „Doprovodné informace“

Záznam o postupu při poskytování informace

 

datum podání žádosti o poskytnutí informace

13.2. 2015

jméno a adresa žadatele (nebo adresa elektronické pošty

Občan D.

obsah požadované informace

Celkem 10 bodů žádosti týkající se:

·         Kolik stížností na rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru ponorka ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v době od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik stížností na jiné rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v období od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik případů rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici odhalila Městská policie Přerov vlastní činností v době od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik případů rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru Ponorka bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik případů jiného rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1. 6. 2010 do 27.6. 2014?

·         Kolik případů rušení nočního klidu hostinskými zařízeními v Přerově za poslední 4 roky do 27.6.2014 postoupila Městská policie Přerov ke správnímu řízení, respektive předala k řešení Krajské hygienické stanici Přerov nebo jiným orgánům státní správy?

  • Výrobní číslo technického nosiče, na kterém budou poskytnuty požadované údaje
  • Internetovou adresu zveřejňující veškeré povinně zveřejňované informace
  • Záznam o postupu povinného subjektu
  • Doprovodné informace

způsob vyřízení žádosti

zasláním CD

kdo žádost vyřizoval

Ing. Ladislav PETROVSKÝ

datum, kdy byla informace v písemné či jiné formě odeslána (příp. poskytnutí informace bylo odmítnuto, odepřeno nebo byla žádost odložena),

27.2.2015- Za pomocí poštovní služby bylo odeslaná zásilka s datovým nosičem (CD) obsahující požadované informace.

kdo záznam pořídil, nejedná-li se o tutéž osobu, která žádost vyřizovala

 

 

Doprovodné informace

- požadované informace dle bodu 1 až 8 jsou uvedeny v dokumentu „Poskytnutí informací dle zák.106-2015.docx“. Tento dokument obsahuje 1 stranu s 275 slovy.

- požadovaná informace dle bodu 9 jsou uvedené v přiloženém dokumentu „Záznam o postupu při poskytování informace-2015.docx“. Tento dokument obsahuje 2 strany s 326 slovy.

- Informace dle bodu 10 jsou uvedeny v přiloženém dokumentu „Doprovodné informace“. Tento dokument obsahuje 1 stranu s 92 slovy.

 

Záznam o postupu při poskytování informace

 

 

datum podání žádosti o poskytnutí informace

13.2. 2015

jméno a adresa žadatele (nebo adresa elektronické pošty

Občan D.

obsah požadované informace

Celkem 10 bodů žádosti týkající se:

·         Kolik stížností na rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru ponorka ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v době od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik stížností na jiné rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v období od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik případů rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici odhalila Městská policie Přerov vlastní činností v době od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik případů rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru Ponorka bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1. 6. 2010 do 27.6.2014?

·         Kolik případů jiného rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1. 6. 2010 do 27.6. 2014?

·         Kolik případů rušení nočního klidu hostinskými zařízeními v Přerově za poslední 4 roky do 27.6.2014 postoupila Městská policie Přerov ke správnímu řízení, respektive předala k řešení Krajské hygienické stanici Přerov nebo jiným orgánům státní správy?

  • Výrobní číslo technického nosiče, na kterém budou poskytnuty požadované údaje
  • Internetovou adresu zveřejňující veškeré povinně zveřejňované informace
  • Záznam o postupu povinného subjektu
  • Doprovodné informace

způsob vyřízení žádosti

zasláním CD

kdo žádost vyřizoval

Ing. Ladislav PETROVSKÝ

datum, kdy byla informace v písemné či jiné formě odeslána (příp. poskytnutí informace bylo odmítnuto, odepřeno nebo byla žádost odložena),

27.2.2015- Za pomocí poštovní služby bylo odeslaná zásilka s datovým nosičem (CD) obsahující požadované informace

kdo záznam pořídil, nejedná-li se o tutéž osobu, která žádost vyřizovala

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Datum podání stížností

19.3. 2015

Obsah stížnosti

Neposkytnutí informace požadované v bodě 6

Způsob vyřízení stížnosti

Povinný orgán poskytl doplnění bodu 6 o požadovanou informaci

Obsah odpovědi

Městská polici Přerov postoupila ke správnímu orgánu, respektive ke KHS nebo jiným orgánům státní správy, 0 případů rušení nočního klidu hostinskými zařízeními

Kdo stížnost vyřizoval

Ing. Ladislav PETROVSKÝ

Datum odeslání

23.3.2015

Datum tel. žádosti

30.3. 2015

Obsah žádosti

Zaslání vyřízení stížnosti v elektronické podobě na DVD včetně záznamu o postupu při poskytování informace

Způsob vyřešení

Protokol o poskytnutí požadované informace včetně záznamu o postupu při poskytování informace byl vypálen na DVD č.ZE 5205-DVR-J47F4 (MAPA04RH30091435   5)  a ten byl odeslán prostřednictvím poštovní služby

Kdo žádost vyřizoval

Ing. Ladislav PETROVSKÝ

Datum odeslání

31.3. 2015