106 2014 občanka G.

 6 dotazů občanky G.

Datum doručení žádosti dne: 11.9.2014

Informace byla poskytnuta dne: 16.9.2014

 

1.       Kolik stížností na rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru ponorka ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v době od 1.6.2010 doposud?

2.       Kolik stížností na jiné rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici přijala od občanů Městská policie Přerov v období od 1.6.2010 doposud?

3.       Kolik případů rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici odhalila Městská policie Přerov vlastní činností v době od 1.6.2010 doposud?

4.       Kolik případů rušení nočního klidu hudební produkcí Music baru Ponorka bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1.6.2010 doposud?

5.       Kolik případů jiného rušení nočního klidu ve Wilsonově ulici bylo řešeno domluvou, kolik blokovou pokutou a kolik bylo předáno k řešení ve správním nebo přestupkovém řízení v době od 1.6.2010 doposud?

6.       Kolik případů rušení nočního klidu hostinskými zařízeními v Přerově za poslední 4 roky postoupila Městská policie Přerov ke správnímu řízení, respektive předala k řešení Krajské hygienické stanici Přerov nebo jiným orgánům státní správy?

 

 

Poskytnutá informace:

Městská policie není oprávněna archivovat údaje starší 3 let. Z toho důvodu se veškeré následující údaje vztahují k období let 2011-2014.

Ad1) 11 případů

Ad2) 18 případů

Ad3) 0 případů (rušení nočního klidu řeší městská policie na základě podnětu od fyzické či právnické osoby)

Ad4) Rušení nočního klidu z provozovny Ponorka nebylo možno řešit, jelikož se jedná o provozní hluk, který je výhradně v kompetenci Krajské hygienické správy. Městská policie nemá k řešení provozního hluku žádné oprávnění.

Ad5) 14 případů bylo řešeno domluvou
          0 případů bylo řešeno BP
         4 případy byly předány na správní orgán

Ad6) Nejsme oprávněni řešit provozní hluk z provozoven. Měření hluku z provozoven provádí Krajská hygienická správa na základě ŽÁDOSTÍ o provedení měření. Danou žádost může podat jakákoli fyzická či právnická osoba, která je přesvědčena, že dochází k překračování povolených hlukových limitů. Tato služba je ve většině případů zpoplatněna.

Doplnění informace: e-mailem dne 21.11.2014

Byl upraven bod 1)

Došlo k administrativnímu pochybení, kdy v bodě 1 byl uveden počet 11, ale skutečný počet byl 33.