Anketa - protiprávní jednání

1. Které skupiny obyvatel se dle Vašeho mínění nejvíce dopouští protiprávního jednání ve městě Přerově?

automobilisti   cyklisti   chodci
mládež   pejskaři   jiné

2. Ve kterých lokalitách dochází k protiprávnímu jednání ve vztahu k první otázce?

automobilisti   cyklisti
mládež   pejskaři
chodci   jiné

3. Konkretizujte dobu, v níž dochází k protiprávnímu jednání ve vztahu k první otázce?

automobilisti   cyklisti
mládež   pejskaři
chodci   jiné

4. Váš názor nebo podrobnější vyjádření


5. Účastníte se silničního provozu jako ( vyjádřete v procentech ):

chodec cyklista řidič motorového vozidla jiné

6. Zakroužkujte místo Vašeho pobytu:

Přerov místní části Přerova ostatní

7. Zakroužkujte Vaši věkovou kategorii:

do20 21-40 41-60 nad 60