aktuality

Aktuality

Zpět na seznam

Akutní pomoc

3.10.2017

Rozruch na jedné z frekventovaných cest v centru města vzbudila ležící postava. Řidiči promptně zastavovali vozidla a spěchali ležícímu na pomoc. Jak se následně ukázalo, nebylo třeba lékařské pomoci ani jiné asistence, jelikož se z ležící postavy vyklubala figurína v pracovních šatech, která vlivem silného větru opustila své stanoviště před obchodem a skutálela se do vozovky. Strážníci nakonec nemuseli zasahovat, protože se po několika minutách o zklidnění postarala pracovnice obchodu, která figurínu vrátila zpět na místo.

Kom.

Zpět na seznam