aktuality

Aktuality

Zpět na seznam

Romeo bez Julie

27.9.2017

Na strážníky se obrátila s žádostí o pomoc žena, která uvedla, že její kolegyně z bufetu je obtěžována nadbíháním nechtěného nápadníka. Na místo byla vyslána motohlídka, která se jala zjišťovat holá fakta. Dle vyjádření neoblomné pracovnice bufetu ji měl o dvacet let starší muž neustále obtěžovat pokusy o sblížení a snahou o navázání vztahu. Tentokráte chtěl své vřelé, leč neopětované city podpořit pugétem, milostným dopisem a pětisetkorunovou bankovkou. Na výsledek svých darů pak čekal před dveřmi provozovny. Ani tyto projevy lásky však nedostupnou ženu neoblomily a ta je navíc považovala za obtěžující. Strážníci prezenty muži vrátili a vysvětlili mu jak se situace má. Zhrzený ctitel tak alespoň na tento den od dalších projevů lásky upustil.

Kom.

Zpět na seznam